AKSJOM Doradztwo Aktuarialne to przede wszystkim ludzie ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych i konsultingowych. AKSJOM to ludzie z pasją, czerpiący radość ze swojej pracy. Biuro akturialne AKSJOM to profesjonalizm i zaangażowanie.

Oferujemy skuteczne rozwiązania, dopasowane do Państwa firmy. Rozwiązania tworzące całość z już istniejącymi w Państwa firmie procesami i procedurami.

Nasze usługi obejmują nie tylko doradztwo aktuarialne, czyli dostęp do aktuariusza, ale również całość kwestii związanych z Solvency II (Wypłacalność II), całość kwestii zawiązanych z zarządzaniem ryzykiem i rachunkowością zakładów ubezpieczeń.

Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, tworząc dedykowane zespoły realizujące projekty z wyżej wskazanych obszarów. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. W trakcie realizacji danego projektu stajemy się częścią zespołu naszych klientów, który po wdrożeniu wypracowanego rozwiązania z zamierzonym rezultatem zakończy swoją pracę.

Współpracujemy również z wieloma instytucjami partnerskimi, takimi jak dostawcy programów aktuarialnych, dostawcy rozwiązań business intelligence, w szczególności na potrzeby monitorowania ryzyk na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń, dlatego jesteśmy gotowi skutecznie wesprzeć naszych klientów w każdym zaawansowanym przedsięwzięciu biznesowym dotyczącym obszarów w których się specjalizujemy.

Biuro aktuarialne AKSJOM jest częścią międzynarodowej sieci European Actuarial & Consultancy Services (EURACS) największej i najstarszej sieci wiodących niezależnych firm konsultingowych świadczących usługi aktuarialne w Europie. Łączymy zatem doskonałą znajomość lokalnego rynku z wiedzą i doświadczeniem dotyczącym rozwiązań oferowanych w Europie.

podpis

aktuariusz - dr Witold Florczak