Świadczone przez nas usługi aktuarialne to m.in.:

 • wsparcie w tworzeniu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych - przygotowywanie wniosku na zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w szczególności kompletnego planu działalności zgodnie z art. 163 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
 • outsourcing / co-sourcing - aktuariusz nadzorujący funkcję aktuarialną;
 • aktuariusz na zastępstwo aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną;
 • zarządzanie produktami;
 • wyceny portfela umów ubezpieczenia;
 • testy stresu;
 • niezależne audyty / przeglądy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i aktywowanych kosztów akwizycji (także w ramach audytu wewnętrznego, przeprowadza doświadczony aktuariusz);
 • budowa i przegląd modeli aktuarialnych;
 • wsparcie w wyliczeniach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby rachunkowości i na potrzeby wypłacalności;
 • wsparcie w wyliczeniach MCEV i SCR;
 • aktuariusz tworzy dokumentację / metodologię wyliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitałowego wymogu wypłacalności;
 • analizy wystarczalności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • analizy szkodowości;
 • analizy taryf;
 • przegląd strategii reasekuracyjnej;
 • przygotowanie raportu funkcji aktuarialnej wymaganego przez regulacje Wypłacalność II (w tym opinii na temat adekwatności rozwiązań w zakresie reasekuracji, opinii na temat przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia, opinii na temat rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności);
 • szkolenia aktuarialne (przeprowadza doświadczny aktuariusz);
 • outsourcing personalny (zastępstwa w trakcie nieobecności pracowników).

Wybrane przykłady ostatnio zrealizowanych projektów - aktuariat:

 • przygotowanie planu działalności na potrzeby wniosku licencyjnego o zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
 • aktuariusz na zastępstwo aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną (m.in. przygotowanie raportu funkcji aktuarialnej, obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rozliczenia reasekuracyjne, obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności);
 • niezależne przeglądy (metodologia, obliczenia, jakość danych, proces, kontrole, adekwatność) rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i dla celów wypłacalności, wyliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) oraz aktywowanych kosztów akwizycji;
 • przygotowywanie metodologii obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności oraz metodologii obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR);
 • taryfikacja produktów dla zakładu ubezpieczeń majątkowych;
 • aktuariusz przegotował analizę produktów bancassurance; 
 • przegląd modelu do rozliczeń reasekuracyjnych.

Aktuariat - formularz kontaktowy

Przejdź do formularza kontaktowego.